Nieuws

We zijn gestopt met bridgen in verband met de uitbraak van het Coronavirus. Onze laatste bridgemiddag was 8 maart. Zoals het er nu naar uitziet zullen we niet eerder dan juni weer kunnen spelen. En zelfs dat is nog de vraag.

Via de website en tevens door middel van mail probeert het bestuur toch de leden te benaderen. Niet om te bridgen, maar wel om onderling contact te houden gedurende deze periode

De MMBC is de Maandagmiddag Belclub begonnen. De deelnemers proberen elkaar tijdens de uren waarop voorheen gebridged werd, via de telefoon te bereiken en even een praatje maken.