Nieuws

Na 7 maanden te hebben stil gelegen vanwege de uitbraak van het Coronavirus gaat de Maandagmiddag Bridgeclub op maandag 5 oktober 2020 weer van start. Op hele kleine schaal, met maximaal 7 tafels (28 leden) gaan we oefenen met het Coronaproof bridgen. We blijven spelen in zaal 6 van CC de Boodschap.

De afgelopen maanden heeft het bestuur zich tot de leden gericht met nieuwsbrieven; de Coronabrieven. In deze brieven heeft het bestuur geprobeerd om de ontwikkelingen rondom het bridgen weer te geven. Het heeft wel even geduurd voordat het duidelijk werd dat fysiek bridgen onder strikte regels toch mogelijk was.

We hebben ons goed voorbereid. Zie onder “Berichten” de Coronabrieven 16en 17. Daarin staat de nieuwe werkwijze om Coronaproof te bridgen vermeld. Ook hebben regels opgesteld in het Coronaprotocol waaraan we ons houden.

Onze club telt nu zo’n 25 leden die fysiek gaan bridgen. De overige leden hebben aangegeven te wachten tot 1 januari 2021 en dan de situatie opnieuw te bekijken.