Afmelden en andere reglementen

Het afmelden van leden voor de maandagmiddag is veranderd. Er zijn 3 mogelijkheden om af te melden bij de Technische Commissie

  1. De klapper
  2. E-mail
  3. Telefoon

Als je vooraf weet dat je op een bepaalde datum verhinderd bent, gebruik – net als voorheen – de klapper, die altijd aanwezig is op de speeldag. Altijd invullen de namen van het paar, de namen van degene die niet beschikbaar is, en de naam van degene die wel aanwezig kan zijn. Geef ook aan of je een eventuele vervanger of gelegenheidspartner hebt. Noteer ook de betreffende lijn. Dus

  • Naam paar: …..
  • Niet beschikbaar: …..
  • Beschikbaar: …..
  • Eventuele gelegenheidspartner:…
  • Betreffende lijn: …

Kun je de klapper niet gebruiken, stuur dan, uiterlijk maandagmorgen 10.00 uur, een e-mail naar afmelden@mmbcrijen.nl met dezelfde gegevens als je in de klapper zou vermelden. Geef ook aan welke datum het betreft.

Tenslotte hebben we het telefoonnummer 06-39 63 24 08 uitsluitend op de maandagochtend. Als je plotseling bent verhinderd, bijvoorbeeld omdat je ziek bent, breng dan je partner op de hoogte zodat deze bovenstaand nummer kan bellen om af te melden en eventueel te vernemen of hij/zij iemand anders zijn/haar plaats kan innemen.

Andere reglementen: